Όροι και Κανονισμοί Προωθητικής Ενέργειας «ΒΡΕΣ ΤΟ ΚΟΥΠΟΝΙ & ΚΕΡΔΙΣΕ!»

 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού:

  Η «CORINA SNACKS LTD», σε συνεργασία με την διαφημιστική εταιρία «TELIA & PAVLA BBDO», διοργανώνουν από κοινού τον παρόντα Διαγωνισμό (εφεξής από κοινού οι «Διοργανώτριες»), σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (εφεξής οι «Όροι»), οι οποίοι έχουν αναρτηθεί και θα βρίσκονται διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, στο δικτυακό τόπο www.facebook.com/LaysCyprus/notes (εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος»). Σκοπός των παρόντων όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό για κάθε ενδιαφερόμενο/-η, καθώς και της σχετικής ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού αυτού. Διευκρινίζεται ότι το Facebook δεν σχετίζεται, διαχειρίζεται, προωθεί ή ενισχύει το συγκεκριμένο Διαγωνισμό με κανέναν τρόπο.

 2. Δικαίωμα Συμμετοχής:

  Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους.

 3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων:

  Από τον Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) οι εργαζόμενοι των Διοργανωτριών Εταιριών, των εταιρειών «ALPAN ELECTROLINE LTD» και «N&C TRADING LTD», καθώς και όσοι σχετίζονται με την υλοποίηση αυτής της προωθητικής ενέργειας και β) τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους καθώς, επίσης, και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών,. Ο αποκλεισμός μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε φάση του Διαγωνισμού, ακόμα και κατά το στάδιο παράδοσης των Δώρων.

 4. Διάρκεια του Διαγωνισμού:

  Ο Διαγωνισμός θα διαρκέσει από 17-06-2019, 12:00 μ.μ. μέχρι 31-10-2019 23:59 μ.μ.

 5. Τρόπος Συμμετοχής:

  Κάθε συμμετέχων θα πρέπει να προμηθευτεί ένα από τους εξής κωδικούς Lay’s: Lay’s 90γρ (Αλάτι, Αλάτι & Ξύδι, Γαρίδες Κοκτέιλ, Τυρί & Κρεμμύδι, Μπάρμπεκιου) με το λεκτικό «ΒΡΕΣ ΤΟ ΚΟΥΠΟΝΙ & ΚΕΡΔΙΣΕ!», ο οποίος ενδέχεται να περιέχει το νικητήριο κουπόνι το οποίο θα αποκαλύψει το δώρο που μπορεί να διεκδικήσει. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό́ των συμμετοχών ανά́ άτομο. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν λάβει μέρος από την έναρξη του Διαγωνισμού έως και τη λήξη του κατά τα αναφερόμενα στον όρο 4.

 6. Δώρα:

  Οι συμμετέχοντες διεκδικούν την ευκαιρία να κερδίσουν ένα από τα ακόλουθα δώρα του Διαγωνισμού (περαιτέρω τα «Δώρα» και έκαστο εξ αυτών το «Δώρο»):

  • Πενήντα χιλιάδες (50.000) Δωροκουπόνια αξίας 10 ευρώ έκαστον, τα οποία θα μπορούν να εξαργυρώσουν οι τυχεροί νικητές στα καταστήματα Electroline Κύπρου μέχρι την 31/10/2019. Το Δωροκουπόνι ισχύει για αγορές ελάχιστης αξίας 50 ευρώ εκάστη, ενώ επιτρέπεται η εξαργύρωση ενός μόνο Δωροκουπονιού ανά αγορά και ταυτόχρονα δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες προσφορές.

  • Τριάντα χιλιάδες (30.000) Δωροκουπόνια OJO Sunglasses για 50% έκπτωση, τα οποία θα μπορούν να εξαργυρώσουν οι τυχεροί νικητές στα καταστήματα OJO Sunglasses Κύπρου ή μέσω του www.ojosunglasses.com μέχρι την 31/10/2019. Επιτρέπεται η εξαργύρωση ενός μόνο Δωροκουπονιού ανά αγορά και ταυτόχρονα δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλες προσφορές.

  • Πενήντα χιλιάδες (50.000) συσκευασίες Lay’s Αλάτι 200γρ. Το δώρο μπορεί να εξαργυρωθεί σε επιλεγμένα καταστήματα μέχρι την 31/10/2019.

  Οι νικητές του Διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής του δώρου με χρήματα ή άλλα αντικαταστατά.

 7. Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων:

  Ο Διοργανωτής δικαιούται να ανακαλέσει την προκήρυξη του Διαγωνισμού ή να τροποποιήσει τους παρόντες όρους (συμπεριλαμβανομένης και της διάρκειας του Διαγωνισμού και των ημερομηνιών διεξαγωγής των κληρώσεων και των δώρων), ενημερώνοντας σχετικά, μέσω του Διαδικτυακού Τόπου, με ημερομηνία ισχύος της ανάκλησης/ τροποποίησης αυτής την ημερομηνία της σχετικής ενημέρωσης.

 8. Αποδοχή των όρων:

  Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι των Διοργανωτριών Εταιρειών.

 9. Δημοσιότητα:

  Οι παρόντες αναλυτικοί Όροι βρίσκονται αναρτημένοι στον Διαδικτυακό Τόπο www.facebook.com/LaysCyprus/notes